Opis sytuacji lirycznej - "Kwoka"

Bezstronny obserwator relacjonuje wydarzenia w domu kwoki. Jasno daje on do zrozumienia, że misją kwoki było nauczenie dobrych manier gości. Opisując jej zachowanie traci – pod koniec wiersza - swoją bezstronność i każe odbiorcom zastanowić się, czy kwoka była dobrze wychowana.

Źródło: streszczenia.pl