Opis podmiotu i przedmiotu lirycznego - "Żuraw i czapla"

Podmiot liryczny pośredni, relacjonujący wydarzenia. Przedmiotami lirycznymi są żuraw i czapla.

Źródło: streszczenia.pl